ANA SAYFABİZHABERİZREKLAM
   
AÇILAYIM DERKEN SAÇILMAK!..
İÇERİK
BAŞLIKLAR

Rüştü ERATA


BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ya da GOP'un (Genişletilmiş Ortadoğu Projesi), onları yaratan en yetkili ağızlardan, “angutların” bile (Anglosaksonların “for Dummies” kitaplarını anımsayınız...) anlayabileceği biçimde açıklanmış olmasını “görmezden-duymazdan gelen”, o emperyalist tasarıdan rahatsız olmayanlar...

Ya da; “omurgasız” ve “yüreksiz” olduklarından, görevleri gereği içtikleri antlara başlarını çevire çevire fırıldağa dönenler değil; seslenmek istediğim...

Yurt geneline yayılması kaçınılmaz “kardeşin kardeşi boğazlaması” çıkmaz yolundan başka yönelimi olmayan tasarılara “sarışın fıstık” algılamasıyla yaklaşan, hatta onları “demokrasi havarisi” kesilerek cansiparane destekleyen “en bi solcuuuu-democratic” "Dünya Vatandaşları” da değil...
 
Kendi soylarından olduklarını belirttikleri insanlarımızın yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde, onyıllardır özerklik-bağımsızlık peşinde koşan, ancak bu süreçte, o insanlarımızın tutsağı olduğu ağalık düzenine, çağdışı törelere karşı -nedense- parmaklarını bile oynatmayanlar...

Ulusal ya da (çoğunlukla) uluslararası ortamlarda, sanki yalnızca kendi soylarından gelenler öyleymiş gibi, “İnsanlarımız yoksulluktan kırılıyor” diye yırtınıp dururken o bölgelere yatırım yapmayan; ellerindeki olanakları “T. C.” diyerek aşağıladıklarını sandıkları ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan insanlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerin “en gönenmiş olanlarında” keyifleri için harcayanlar... 

Solcu oldukları savında; ancak “kendi paçasını kurtarma” düşüne kapılıp, yalnızca kendi soyundan gelen insanlarımızın (!) çıkarları için, kardeş kanı dökmeyi; hatta istekleri yerine getirilmezse, “iç savaş boyutunda” daha bol kan dökme azmini “bağımsızlık savaşçılığı” sananlar...

“Solculuk” denen kavramın, hiç ama hiçbir zaman “emperyalizm karşıtı” olma kavramından ayrı anılamayacağı temel gerçeğini unutmuş görünüp, emperyalistlerin eteğine sığınanlar...  

Bin yıllık “yazgı birliğini” bozmak için, bin yıllık “kardeşlikten kurtulmak” için; tam da emperyalistlerin planına uygun tarihte, onların isteklerine “pek uygun” adımlar atmaktan rahatsızlık duymayanlar (Örneğin: 15 Ekim 2007’de, Amerikan Dış Politikası Ulusal Komitesi Direktör Yardımcısı David L. Phillips tarafından hazırlanan “PKK’nin Silahsızlandırılması, Dağıtılması ve Yeniden Topluma Entegre Edilmesi” Başlıklı Plan)...

Yarın o korkulan ortamlara sürüklenirsek, yüzümüze nasıl bakabileceklerini; eğer başarıya ulaşırlarsa, o başarıya nelerin bedeliyle ulaştıklarını tarih önünde nasıl anlatacaklarını büyük bir merakla beklediğim “bağımsızlık sarhoşları”...

Hayır, hayır; onlar da değil, seslenmek istediğim!..

Bu yazı...

Bu tasarılara-oyunlara birebir uygun adımları atmakta sakınca görmeyen, ancak üç adım sonrasını da göremeyen “her” kesimden, şaşkın “demokrasi havarisi” işbirlikçileri son bir kez uyarmak...

Ya da...

Bu ülkenin insanlarının “aklı başında” olanlarına “yalnız olmadıklarını duyumsatmak” için değil...
Bu yazı...

“Yalnızca ve yalnızca”...

Tarih denen “o en acımasız yargıç” karşısında “ben bunları söylemiştim” diyebilmek için yazılmıştır.

Hem de, her günü; hiçbir ayrım yapmaksızın, benden daha olumsuz koşullarda yaşayan tüm insanların sıkıntılarını, acılarını yüreğimde paylaşarak; onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çabalayarak geçmiş yarım yüzyıllık yaşamımın en büyük düş kırıklığıyla!..


rustuerata@gmail.com

 

 

Bizhaberiz Bağımsız Haber Portalı

BİZHABERİZ BAĞIMSIZ HABER PORTALI | Bizhaberiz.net © 2016 | Son Güncelleme : 23.10.2018 - 12:46:56 | Şu an 115 kişi online | Kullanım Koşulları